دو دستگاه اطاق سونای خشک با حوله یخ ، دو دستگاه اطاق بخار و یک دستگاه اتاق بخار سرد (اکسیژن) بهمراه دو پرسنل مجرب آماده سرویس دهی به شما میباشند

سونای خشک

 سونای خشک

سونای بخار گرم

سونای بخار گرم

سونای بخار گرم

اتاق بخار سرد (اکسیژن)