استخر شنا (طول 21 متر عرض 50/12 متر ) مجهز به بهترین وسایل ضد عفونی و تصفیه آب جهت شناگران.