حوضچه آبسرد و آبشار
با استفاده از چیلر دمای آب حوضچه و آبشار در حدی باقی میماند که با سرمای آن پس از سونای خشک و بخار شادابی و طراوت از دست رفته حاصل از تلاش روزانه به شما باز گردد.

حوضچه آبسرد 

 آبشار

 

جکوزی 


با استفاده از آن گرفتگی و کوفتگی عضلانی را بر طرف نمایید.

 جکوزی