محیطی بسیار گرم و آرام ، با تنوع فراوان در عرضه انواع غذاهای سرد و گرم و آشامیدنی ها آماده پذیرائی می باشد.