فضایی کاملاً بزرگ با کمدهای زیبا هر آنچه که نیاز شما در ورود و خروج می باشد آماده نموده است.

 پزشک ورزشی

پزشک متخصص (پزشکی ورزشی) در روزهای یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه و چهار شنبه آماده انجام معاینات و ارائه برنامه ورزشی می باشد.