مجموعه ورزشی مهستان دارای 100 واحد پارکینگ سرپوشیده  اختصاصی می باشد که در فصل گرما وسرما ، آسایش و آرامش به شما هدیه می نماید.

پارکینگ